Kollektivtrafik i Malmö

Malmö stads fastighets- och gatukontorets ansvarar för stadsmiljön, trafiken och infrastrukturen för kollektivtrafiken, till exempel bussterminalerna, busskörfälten och busshållplatserna.

I Skåne är det Region Skåne (genom Skånetrafiken) som är trafikhuvudman för kollektivtrafiken. Trafiken upphandlas i konkurrens mellan olika entreprenörer, och turutbud, linjedragningar och biljettpriser bestäms av Skånetrafiken. Kollektivtrafiken finansieras till cirka 60% av biljettintäkter, resten av kostnaderna finansieras via landstingsskatt.

Malmö stad satsar på busstrafik

På flera platser i Malmö har det under flera år byggts kollektivkörfält som gjort framkomligheten bättre för bussar i linjetrafik. Flera ljussignaler kan anropas av bussarnas datorsystem så att grönt ljus förlängs för bussen eller kortas för korsande trafik. MalmöExpressen kör mellan Stenkällan och Västra hamnen sedan juni 2014 och elbussar planeras inom kort på linje 7. Vi planerar även fyra nya MalmöExpresslinjer.

Malmö stad satsar på tågtrafik

Den 22 januari 2018 togs det första spadtaget för Station Rosengård. Senare startar ombyggnationen av perrongerna i Persborg och Östervärn som anpassas till dagens tågtrafik. I december 2018 öppnar dessa tre stationer för Pågatågstrafik.

Malmö stad satsar på gratis kollektivtrafik för personer över 70 år

Från den 1 december 2018 erbjuder Malmö stad gratis kollektivtrafik till alla medborgare som fyllt 70 år genom ett seniorkort.

Senast ändrad: 2018-10-11 15:15