Citytunneln i Malmö

Fakta om Citytunneln

  • Citytunneln består av två 6 kilometer långa och parallella tunnlar under Malmö.
  • Tre stationer hör till Citytunneln, varav två helt nya - vid Triangeln och Hyllie. Dessa två ägs av Malmö stad.
  • Elva kilometer järnväg går ovan jord.
  • Det första spadtaget togs den 8 mars 2005 och Citytunneln invigdes 4 december 2010, trafikstart 12 december 2010. De första delarna till Citytunneln byggdes dock redan under slutet av 1990-talet, då spårportarna under Yttre Ringvägen byggdes. Detta gjordes för att slippa stänga av och bygga om Yttre Ringvägen när det var dags att bygga Citytunnelns spår.
  • Bok om hur Citytunneln kom till finns att köpa, se mer här.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-16 15:01