Citytunneln i Malmö

Fakta om Citytunneln

  • Citytunneln består av två 6 kilometer långa och parallella tunnlar under Malmö.
  • Tre stationer hör till Citytunneln, varav två helt nya - vid Triangeln och Hyllie. Dessa två ägs av Malmö stad.
  • Elva kilometer järnväg går ovan jord.
  • Det första spadtaget togs den 8 mars 2005 och Citytunneln invigdes 4 december 2010, trafikstart 12 december 2010. De första delarna till Citytunneln byggdes dock redan under slutet av 1990-talet, då spårportarna under Yttre Ringvägen byggdes. Detta gjordes för att slippa stänga av och bygga om Yttre Ringvägen när det var dags att bygga Citytunnelns spår.
  • Bok om hur Citytunneln kom till finns att köpa, se mer här.

Senast ändrad: 2017-11-16 15:01