Cykelöverfarter och cykelpassager

Bilar stannar, cyklar cyklar

Bilar stannar och cyklar cyklar – det är den enkla regeln vid en cykelöverfart. Det finns redan många cykelöverfarter i Malmö. Och det kommer fler längs stadens viktiga cykelstråk. När du ser den blå skylten med cyklisten på så har alltså bilister väjningsplikt för cyklister. Så kör försiktigt och låt omtanken och kärleken styra i trafiken. Mvh/ Björn Ranelid och Malmö stad

Sedan den 1 september 2014 gäller nya regler för cykeltrafik. De nya reglerna prioriterar cykelns framkomlighet.

Innan fanns bara en typ av cykelöverfart, nu finns det två olika sorter som bilister och cyklister måste hålla reda på.

Den grundläggande principen för utformning av korsningar mellan körbana och cykelbana ska vara att det är tydligt vilka regler som gäller både för cyklisten och för andra trafikanter.

Definitioner

Cykelöverfart

Cyklister och förare av moped klass II som färdas ut på en cykelöverfart från en cykelbana ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten. Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.

Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana. De har vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart samt en utformning som säkrar att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

I Transportstyrelsens databas kan man se var alla cykelöverfarter finns i Malmö.

Cykelöverfarter kan liknas vid övergångsställen för cyklister. Bilister har alltså väjningsplikt mot cyklister vid en cykelöverfart. Precis som vid övergångsställen gäller ett samspel trafikanter emellan och det är viktigt att cyklisten försäkrar sig om att fordonsföraren har uppmärksammat cyklisten.

Cykelöverfart Skönabäcksgången/Ärtholmsvägen

Cykelöverfart Skönabäcksgången/Ärtholmsvägen

Cykelpassage

Vid obevakade cykelpassager ska fordonsförare på vägen anpassa hastigheten, så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på cykelpassagen. Cyklister och förare av moped klass II som kommer från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg.

Cykelpassager ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-01 13:54