Flyttade cyklar

Har din cykel blivit flyttad? Cyklar får inte ställas så de är i vägen för andra trafikanter, och tänk på att din parkerade cykel kan ställa till problem för synskadade och rörelsehindrade.

Cyklar får parkeras överallt om det inte finns något vägmärke som säger annorlunda, som till exempel på  gå- eller gårdsgata. Dock gäller att cyklar måste ställas på ett sådant sätt att de inte är i vägen för andra trafikanter. Om du parkerar din cykel på gångbanan måste du göra det så att den inte hindrar fotgängarna. Tänk också på att din cykel kan skapa stora problem för synskadade eller funktionshindrade om du inte ställer den på rätt sätt. Försök därför att använda cykelställ så långt det är möjligt. Då har du också bättre möjligheter att låsa fast din cykel.

På vissa platser i Malmö är det förbjudet att ställa cykeln utanför cykelparkeringen. Detta visas genom särskilda vägmärken. Om du trots detta ställer din cykel utanför angivet område, riskerar du att få din cykel flyttad. Cyklar som avlägsnats kan efterfrågas hos Parkeringsövervakning i Malmö, tel: 040-630 30 01, så får du information om var och när du kan hämta din cykel/moped och vad det kostar att hämta den.

Cykelparkering vid Centralen och Triangeln

Cykeln ska parkeras i de cykelställ som finns i området kring Centralstationen i Malmö. Har du blivit av med din cykel/moped och vet med dig att den var felparkerad, ring Parkeringsövervakning i Malmö 040- 630 30 01.

Har cykeln blivit stulen?

Kontakta polismyndigheten i Malmö, tel: 040-20 10 00, för att göra en stöldanmälan.

Cykelauktioner

Vid ett antal tillfällen varje år säljer kommunen de cyklar som varit felparkerade på kommunens mark och som därefter aldrig blivit hämtade av sin ägare.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-28 09:10