Frågor & svar om hyrcyklar

"Malmö by bike" invigdes den 14 maj 2016. Nedan hittar du frågor och svar om Malmös hyrcyklar Malmö by bike.

Vad är ett hyrcykelsystem?

Ett hyrcykelsystem, ibland kallat lånecykelsystem eller internationellt "bike-sharing", är en tjänst för att tillhandahålla hyrcyklar för gemensam användning. Man kan säga att ett hyrcykelsystem är en del i det befintliga kollektivtrafikutbudet.

Varför ett hyrcykelssystem i Malmö?

Malmö stad har ambitiösa mål för hållbart resande, både inom staden och för inpendling. Omkring 62 000 personer tar sig till Malmö varje dag för arbete och utbildning. En tredjedel av dessa åker med buss eller tåg. Stadsbusstrafiken är i Malmö på flera sträckor högt belastad i rusningstrafik. Ett hyrcykelsystem fungerar som komplement till stadsbusstrafiken. Genom att koppla samman kollektivtrafik med ett hyrcykelsystem ökar vi förutsättningarna för pendlare, besökare och även Malmöbor som inte har tillgång till cykel, att göra byten mellan kollektivtrafik och cykeltrafik. Med hyrcykel blir det därför ännu lättare att röra sig i Malmö utan bil.

Vem är målgruppen för hyrcykelsystemet?

Alla som är i behov av en cykel för kortare resor inom Malmö, det vill säga pendlare, turister, tillfälliga besökare såväl som Malmöbor.

Var finns stationerna placerade?

Den första etappen av hyrcyklar består av 50 hyrcykelstationer med 500 cyklar. De finns utplacerade i centrala Malmö, se karta (pdf, 9.4 MB). De närmaste åren kommer systemet byggas ut till 100 stationer med 1000 cyklar runtom i staden.

Vad kostar det?

Du kan välja på att köpa en prenumeration för ett år, tre dagar (72 timmar) eller en dag (24 timmar).

  • Pris helår: 250 kronor
  • Pris tredagar (72 timmar): 165 kronor
  • Pris endag (24 timmar): 80 kronor

Du köper sitt abonnemang på webbsidan malmobybike.se eller på 12 utvalda stationer på stan (på dessa stationer kan man enbart registrera 24- och 72-timmars prenumerationer). Alla abonnemang kan också kopplas till Jojo-kortet. Observera att det är max en timme per gång som du kan plocka ut en cykel, sedan lämnar du in den i en station och kan ta ut en ny.

Hur länge kan jag använda cykeln?

Efter att du har valt ditt abonnemang kan du använda cykeln i en timme åt gången. Efter en timme måste du hitta en station, parkera cykeln och hyra om den igen om du vill fortsätta din färd.

Hur fick hyrcyklarna namnet Malmö by bike?

Hyrcykelsystemet har fått namnet Malmö by bike efter en tävling kopplat till enkäten "Malmöcyklisternas resvanor och preferenser". Det kom in 850 namnförslag!

Vem äger hyrcykelsystemet?

Clear Channel är Malmö stads entreprenör som kommer att finansiera, äga och driva hyrcykelsystemet i utbyte mot reklamytor i staden. 

Varför är det bra att fler cyklar i Malmö?

Cykeln är ett pålitligt, snabbt, smidigt och billigt transportmedel. Den ger vinster både för samhället och folkhälsan. Cykeln tar liten plats, är utsläppsfri och tyst. Malmö stad verkar för att fortsätta utvecklingen av cykelstaden Malmö och för att få fler att cykla samt underlätta för de som redan gör det idag. 

Finns hyrcykelssystem i andra städer?

Ja, städer i flera länder har utvecklat hyrcykelsystem för att stimulera pendling med kollektivtrafik. Köpenhamn, Lund, Göteborg, Lyon, Paris och Stockholm är exempel på städer med hyrcyklar.

Vad tycker Malmöbon om hyrcykelsystemet?

Under hösten 2014 gjorde vi en enkätundersökning i syfte att förstå mer om Malmöcyklisternas resvanor och preferenser. 8 av 10 Malmöbor anser att ett system för cykelutlåning är en mycket eller ganska bra lösning.

Vill du hålla dig uppdaterad?

Vi hoppas att du har fått svar på de flesta av dina frågor kring Malmös hyrcykelsystem. Vi kommer att uppdatera informationen löpande på denna webbplats. Du kan också lämna idéer, synpunkter och tankar genom att kontakta oss nedan.

Senast ändrad: 2018-06-11 09:51