Anmälan

Mobility Challenge 2018

Roligt att du vill vara med och tävla i Mobility Challenge 2018! Tävlingen pågår mellan den 1-12 oktober. Här nedan anmäler du dig och ditt lag. En lagmedlem anmäler alla tre i laget.

Så här går det till

1. Du anmäler dig och ditt lag här ovan. Ett lag består av tre medlemmar.
2. Efter anmälan skickas en Reselogg ut att ha som stöd och hjälpa dig planera ditt resande.
3. Lägg en strategi för hur ni kan resa så hållbart som möjligt under
de två veckorna. Hitta lösningar tillsammans!
4. Följ strategin och för loggbok under tävlingsveckorna.
5. Efter tävlingen skickas ett webbformulär ut där ni i laget redovisar era ansträngningar.
6. Invänta prisutdelningen.

Bedömningskriterier

• Mest hållbara resandet under de två tävlingsveckorna
• Störst förändring av lagets resvanor
• Störst ansträngning som har gjorts för att förändra resvanorna
• Bäst samarbete i teamet
• Bäst motivering till varför just ditt lag ska vinna!

Klara, färdiga, rulla, gå och lycka till!

#mobilitychallenge

 Behandling av personuppgifter

Tekniska nämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter.

Senast ändrad: 2018-09-05 10:38