Nobelvägen - cykelbana

Den 1 mars 2018 startade bygget av en 1450 meter lång cykelbana längs Nobelvägen, från Dalaplan till Spånehusvägen. Nobelvägen får en ny utformning med cykelbana, träd och säkrare övergångsställen. Arbetet beräknas vara klart innan årets slut.

Visionsbild över cykelbanan längs Nobelvägen.

Läget just nu på Nobelvägen

Bygget flyter på bra ute på plats och följer tidplanen. På sträckan Spånehusvägen-Lönngatan är rivning och arbeten med brunnar
färdigställda och schakt för jord till träden klara längs största delen av sträckan. Arbete med plattytor, överbyggnad och kantsten pågår för fullt. Vid månadsskiftet maj/juni påbörjas asfaltering av cykelbanan och efter det drar sommaretappen Dalaplan-Lönngatan igång i mitten av juni. Träden planteras i september och cykelbanan beräknas vara klar att cykla på i mitten av december. Håll ut!

 

Det är begränsadframkomlighet i trafiken nu när Nobelvägen byggs om. Res gärna om möjligt utanför rusningstid.

 

När händer vad under året när Nobelvägen byggs om? Preliminär tidplan (pdf, 98.4 kB)

Med en cykelbana längs hela Nobelvägen blir gatan mer attraktiv, tillgänglig och mycket mer säker att cykla längs. Nya farthinder gör det dessutom lättare för både cyklister och gående att korsa gatan.

Den nya cykelbanan byggs längs den östra sidan från Dalaplan till Spånehusvägen, en sträcka på 1450 meter. Vid Spånehusvägen leds cyklister över Nobelvägen där den nya cykelbanan kop­plas ihop med den befintliga cykelbanan på den västra sidan.

Begränsad framkomlighet

Under byggtiden kommer trafiken att koncentreras till de två körfälten på Nobelvägens västra sida, där trafik kommer att tillåtas i båda riktningar. Buss linje 3 fortsätter att köra på Nobelvägen, några hållplatser får nya lägen. För gående kommer gatan hållas öppen på båda sidor med gångbanor längs med fasaden.

skanetrafiken.se/nobelvagen kan du läsa mer om hur busstrafiken påverkas.

Begränsad parkeringsmöjlighet

Under byggtiden från och med  2018-02-27 kommer det bli förbud att stanna och parkera fordon på Nobelvägen mellan Spånehusvägen och Lönngatan. På sträckan mellan Lönngatan och Dalaplan kommer stoppförbud först att gälla från och med 2018-06-01.

Även parkeringsmöjligheten på sidogatorna kommer att begränsas under hela byggtiden.

Text

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-20 07:34