Så parkerar du din cykel

Här kan du läsa om vad som gäller när du ska parkera din cykel och vad som händer om du parkerar din cykel fel.

Cyklar får parkeras överallt om det inte finns något vägmärke som säger annorlunda. Dock gäller att cyklar måste ställas på ett sådant sätt att de inte är i vägen för andra trafikanter. Om du parkerar din cykel på gångbanan måste du göra det så att den inte hindrar fotgängarna.  

Använd cykelställ

Tänk också på att din cykel kan skapa stora problem för synskadade eller funktionshindrade om du inte ställer den på rätt sätt. Försök därför att använda cykelställ så långt det är möjligt. Då har du också bättre möjligheter att låsa fast din cykel.

På vissa platser i Malmö är det förbjudet att ställa cykeln utanför cykelparkeringen. Detta visas genom särskilda vägmärken. Om du trots detta ställer din cykel utanför angivet område, riskerar du att få din cykel bortforslad. Cyklar som avlägsnats kan efterfrågas hos Parkeringsövervakning Malmö AB. Du kan även åka ut till Ridspögatan 4 (Assistancekårens lokaler). Här kan du hämta din cykel måndagar och torsdagar klockan 15:00-18:00.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-01-19 13:51