Tunga, långa och breda transporter

Ansökan om transportdispens

Vid behov av undantag från trafikförordningens eller lokala trafikföreskrifters bestämmelser om fordons bredd, längd eller vikt kan du ansöka om dispens på vår e-tjänst. Det är en helt kostnadsfri tjänst som ska göra arbetet med ansökan mer rationellt och snabbare, både för sökanden och Malmö stad.

Breda eller långa transporter

Med vissa undantag (hamnområdet och vissa gator) är fordonslängden begränsad till 12 meter i området innanför Yttre Ringvägen (LTF 2 §). En ansökan behandlas normalt inom fem (5) arbetsdagar.

Tunga transporter

Med vissa undantag (hamnområdet och vissa gator) är fordonets totalvikt begränsad till 3,5 ton mellan kl 22:00-06:00 i området innanför Yttre Ringvägen (LTF 3 §). En ansökan behandlas normalt inom sju (7) arbetsdagar.

Senast ändrad: 2010-02-18 12:10