Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda och parkera i trafiken. Typiskt för dessa regler är att de är generella - de gäller likadant i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter för Malmö.

Vägmärken används bara undantagsvis för att visa på reglerna i Trafikförordningen. Exempel på en sådan regel är att du inte får stanna eller parkera i eller intill en korsning, en regel som man inte använder skylt till.

LTF - Lokala trafikföreskrifter

Till skillnad från de generella reglerna finns Lokala trafikföreskrifter (LTF) vilka är regler som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Alla Malmös lokala trafikföreskrifter finns i den för landet gemensamma databasen Svensk Trafikföreskriftsamling som du finner i länken nedan.

I övervägande delen av de lokala regleringarna finns det vägmärken uppsatta som visar på trafikregeln, t ex där det råder förbud att parkera fordon. En liten del av de lokala trafikföreskrifterna är emellertid allmänna, d v s att de inte kan eller behöver märkas ut med vägmärken som exempelvis miljözonen. Som trafikant är du ändå skyldig att känna till och rätta dig efter dessa regler.

Senast ändrad: 2018-01-11 16:52