Trafikbuller

Buller är oönskat ljud. Buller kan påverka människors hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Det kan störa sömn, återhämtning och kommunikation. Detta kan skapa irritation och stress. En stor bullerkälla i omgivningen är trafiken.

Malmö stads kartläggning

Enligt ett EU-direktiv (2002/49/EG) har Malmö stad gjort en kartläggning av omgivningsbuller. Kartläggning har gjorts 2007, 2012 och 2017. De senaste trafikbullerkartorna hittar du nedan.

Åtgärdsprogram mot buller

Syftet med programmet är att minska omgivningsbuller i Malmö. Målet är att omgivningsbuller inte ska skada människors hälsa. Malmö stads Åtgärdsprogram mot buller för perioden 2014-2018 antogs av kommunfullmäktige den 28 november 2013.

Hela programmet finns att ladda ner på länk nedan.

Senast ändrad: 2018-05-21 09:53