Trafikmängder på Malmös gator

Hur många bilar kör förbi din bostad på Amiralsgatan? Eller var cyklas det mest?

Här finns en sammanställning av Malmö stads bil- och cykeltrafikmängder. Biltrafiken har mätts upp från 1967 och framåt. Cykeltrafiken började vi mäta 1994.

Sammanställningarna är hämtade från gatukontorets trafikdatabas i vilken uppmätta trafikmängder uppdateras varje år. Gatorna presenteras i alfabetisk ordning. Läs gärna förklaringen, för att få information om vad förkortningarna betyder.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-05 16:25