Nya hastigheter

Under 2018 höjer vi hastigheterna på några större vägar samt sänker i områdena Husie, Bunkeflostrand och Klagshamn. Läs mer om detta nedan.

Sedan 2007 har ett område i centrala Malmö haft 40 km/tim efter ett försök med nya tätortshastigheter initierat av Trafikverket. Försöket ansågs lyckat på många sätt varför området senare utökades. Från den 7 maj 2013 har området utökats ännu en gång så att hastighets-begränsningen gäller hela Malmö  innanför Inre Ringvägen. Det innebär även att den nuvarande hastigheten på 30 km/tim i Kirsebergsstaden och Sibbarp ersattes med 40 km/tim för att hela staden genomgående ska få samma hastigheter.

Den främsta anledningen till att hela staden har 40 km/tim är ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vid jämförelser avseende trafikolyckor i området som fick 40 km/tim i februari 2010 konstateras att antalet olyckor har minskat med 18 procent sedan införandet. Sänkta hastigheter medför också ett jämnare körmönster vilket leder till lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp av koldioxid. Bullernivåerna kommer också att påverkas positivt av en sänkt hastighet till 40 km/tim från 50 km/tim.

Det pågår en hastighetsöversyn för att se vilka mer områden som är lämpliga att ha 40 respektive 60 km/tim.

Kortfattat om de hastigheter som används i tätbebyggt område:

  • 30 km/tim behålls på utsatta platser t ex vid skolor, parker och sjukhus
  • 40 km/tim används på de flesta gator där oskyddade trafikanter blandas med biltrafik och där det finns övergångsställen
  • 50 km/tim finns kvar på vissa sträckor
  • 60 km/tim på leder där separata cykel- och gångvägar finns, inga övergångsställen och få korsningar

Historik om nya hastigheter

Den 1 februari 2010 sänktes hastigheten i stora delar av centrala Malmö och i Tygelsjö till 40 km/tim. I oktober 2012 beslutade Tekniska nämnden att 40-området skulle utökas till Inre Ringvägen med start den 7 maj 2013. Den 17 juni 2015 infördes 40 km/tim i delar av Oxie. I juni 2017 beslutade Tekniska nämnden att det ska vara 30 km/tim utanför alla skolor i Malmö. Under 2018 ändras hastigheter bland annat på Stockholmsvägen, Inre Ringvägen, i Husie samt Bunkeflostrand och Klagshamn.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-26 11:31