Välkomna till Trafiksäkra skolan!

Malmö stads gatukontor har i många år arbetat med trafikinformation till skolorna. På Trafiksäkra skolans sidor presenteras fakta, material, aktiviteter och erbjudanden — allt för att underlätta för lärarna. Nu är dessutom trafikundervisning en obligatorisk del i läroplanen.

Gå och cykla till skolan 2018

Tävla på Trafikkalendern

Nu kan grundskolorna (F-6) i Malmö anmäla sig till den årliga Gå- och cykla till skolan. Under två valfria veckor i september-oktober samlar deltagande skolor så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

Kampanjfilm hösten 2018

I sommar visas filmen ovan på bio. Den uppmärksammar att det är många skolbarn som rör sig mellan hemmet och skolan nu, många som inte gått i skolan förut. Ta det lugnt!

Reflexer

Reflexer skickades ut till alla F-3-klasser i Malmö under september 2017. I år hade vi ingen tävling utan uppmärksammar att alla skolor kommer att ha 30 km/h på gatorna utanför skolan.

2018 håller vi en tillfällig paus och det kommer inte skickas ut några reflexer.

Vänliga skolvägar

Vänliga skolvägar är de vi går, cyklar eller åker kollektivt på. Att gå eller cykla till skolan gör barn piggare och friskare samtidigt som det är bra för miljön och säkerheten runt omkring skolan.

Fastighets- och gatukontoret arbetar för att barn i Malmö stad ska ha en så säker, trygg och hälsosam trafikmiljö som möjligt. Ett bra sätt att bidra till lugnare och tryggare trafikmiljö är att gå eller cykla med barnen till skolan i stället för att skjutsa med bil.

Trafiken finns ständigt omkring oss, den kommer inte att försvinna från gatorna. Därför måste vi hjälpa våra barn att förhålla sig till den och ge dem verktyg för att hantera olika situationer. Trafikträning är att lära barnen (tillsammans med vuxna) hur man agerar i trafiken. Då får vi mer självständiga barn som på egen hand klarar av att ta sig till och från olika målpunkter.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-15 15:52