Trafikmaterial

Malmö stads trafikmaterial för skolundervisning är kostnadsfritt för skolor inom Malmö, och ska finnas att tillgå för alla.

 Även du som är lärare i skolor utanför Malmö kan använda dig av materialet, och köper då in det till självkostnadspris.

Undervisning för alla stadier knutna till läroplanen (pdf, 76.5 kB)

Inspirerande lektionstips på hur du kan jobba med trafikmiljön i undervisningen   (pdf, 427.5 kB)

Prislista (pdf, 116.4 kB) (för skolor utanför Malmö stad)
I prislistan finner du priser på de olika ingående delarna i materialet.

Ladda ner eller beställ boken Trafiksmart Tips och idéer om trafik och lärande för hållbar utveckling. Trafiksmart är framtagen av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-14 10:49