Vägarbeten och ombyggnationer

Malmö stad och även andra aktörer behöver varje dag göra ingrepp i stadsmiljön. Det kan vara allt från akuta vattenläckor och ny asfalt till att ett elbolag lägger ut nya ledningar. Detta kan påverka trafiken.

Här hittar du pågående och kommande vägarbeten och trafikavstängningar.

 • Carlsgatan stängs av

  Carlsgatan stängs för biltrafik mellan 4 och 8 juni efter Utställningsgatan mot Neptunigatan på grund av reparationer av vatten- och avloppsrör.  
  Läs mer
 • Vaktgatan stängs av

  Vaktgatan stängs av för fordonstrafik mellan Glasbrukskajen och Rosengrens gata mellan 21 och 25 maj. Det är en byggkran som
  ska monteras ner inne på arbetsplatsen.

  Läs mer
 • Almviksvägen stängs av

  Mellan den 28 maj och 11 juni stängs Almviksvägen av på grund av ett ledningsarbete.
  Läs mer
 • Utflyktsstigen stängs av

  Gång- och cykelbanan på Utflyktsstigen stängs av från 16 maj. Detta då ny asfalt ska läggas och ytterligare belysning ska komma på plats i samband med arbetet. Sträckan som berörs är från Husie Kyrkoväg till Bara.
  Läs mer
 • Neptunigatan och Citadellsvägen

  Hösten 2016 börjar ombyggnaden av Neptunigatan som är etapp 1 av en omfattande ombyggnad på Universitetsholmen. Den 24 oktober stängs Neptunibron.
  Den nya Neptunigatan kommer bli en rikt planterad stadsgata och Citadellsvägen kommer omvandlas till Malmös nya kajstråk. Fem nya broar kommer att byggas över Varvskanalen.

  Läs mer
 • Industrigatan avstängd

  Industrigatans beläggning behöver bytas ut, mellan 2 och 25 maj är det avstängt på två ställen längs gatan.
  Läs mer
 • Skeppsbyggaregatan avstängd

  VA Syd fortsätter sitt arbete i området. Nu är Citadellsvägen öppen men Skeppsbyggaregatan är fortsatt avstängd under resten av året.
  Läs mer
 • Ystadsgatan stängs av

  Mellan 23 april kl 09 och 1 juni kl 15 är Ystadsgatan avstängd vid Nobelvägen på grund av ombyggnad av korsning. Gång- och cykelbana är öppen.OBS: Nytt slutdatum!
  Läs mer
 • Barometergatan, Kompassgatan och Salongsgatan stängs av

  För att förhindra ökad biltrafik, så kallad cruisingkörning, kommer Barometergatan, Kompassgatan och Salongsgatan att vara avstängda för biltrafik under perioden mellan 27 april och 28 september.
  Läs mer
 • Lilla torg, avstängd infart

  Infarten till Lilla torg från Stortorget har stängts av efter att det varit nära att flera incidenter mellan fordon och byggställning inträffat.
  Läs mer
 • Malmöhusvägen avstängd

  Malmöhusvägen stängs av för fordonstrafik på grund av VA-arbete. Arbetet startade 19 mars och beräknas vara klart 30 juni.
  Läs mer
 • Södra Förstadsgatan (gågatan)

  VA SYD renoverar de runt 100 år gamla avlopps-, dricksvatten- och dagvattenledningarna under Södra Förstadsgatan. Arbetet pågår under hela 2018 och kommer vissa perioder störa mer för de som bor där och de som vistas på gågatan. 
  Läs mer
 • Vintrievägen/Pildammsvägen

  Vid korsningen Vintrievägen/Pildammsvägen byggs nya broar för biltrafik för säkrare cykelunderfart under Pildammsvägen. Arbetet kommer att påbörjas våren 2018 och avslutas december 2019.
  Läs mer
 • Nobelvägen byggs om

  Nobelvägen får en ny utformning med cykelbana, träd och säkrare övergångsställen. Arbetet beräknas komma igång 1 mars 2018 och kommer att vara klart innan årets slut.
  Läs mer

Trafikstörningar Skåne

Vägarbeten och andra anledningar till trafikstörningar i resten av Skåne och Sverige hittar du på Trafikverkets webbsida


Beläggningsprogrammet

Vill du veta vilka gator ska få ny beläggning (asfalt) de närmaste månaderna? Mer information här


Utföra grävningar

Om du är entreprenör och utför grävningar, här finns bestämmelserna


VA Syds arbeten

VA Syd arbetar på flera platser i Malmö, du hittar mer information här

Vad kan du göra?

Ser du en avstängning i ett område där du kommer att röra dig eller passera? Fundera på om du kan ta en annan väg under arbetets gång, eller varför inte ta bussen eller cykeln.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-11 11:29