Vägarbeten och ombyggnationer

Malmö stad och även andra aktörer behöver varje dag göra ingrepp i stadsmiljön. Det kan vara allt från akuta vattenläckor och ny asfalt till att ett elbolag lägger ut nya ledningar. Detta kan påverka trafiken.

Här hittar du information om pågående och kommande vägarbeten och trafikavstängningar.

 • Amiralsgatan - två körfält avstängda

  Två körfält på Amiralsgatan kommer att stängas av på grund av ett liftarbete.
  Läs mer
 • Strandgatan avstängd

  Strandgatan avstängd mellan Bryggövägen och Västra Ansgarigatan på grund av VA-arbeten 2018-12-05 till 2018-12-21.
  Läs mer
 • Ystadsgatan och Trelleborgsgatan avstängda

  Ystadsgatan och Trelleborgsgatan kommer att stängas av för motorfordonstrafik 2018-11-19 till 2018-12-7 vid Nobelvägen på grund av asfalteringsarbete, målning och mer.
  Läs mer
 • Kranarbete på Drottninggatan

  En stor kran på byggarbetsplatsen vid Drottninggatan/Konduktörsgatan skall monteras ner och flyttas av en ännu större mobilkran.
  Läs mer
 • Malmöhusvägen avstängd

  Malmöhusvägen är avstängd för ett VA-arbete som kommer att pågå året ut, 7 november till 31 december.
  Läs mer
 • Cederströmsgatan avstängd för fordonstrafik

  Cederströmsgatan stängs av för fordonstrafik på grund av ett vägarbete. Det ska byggas nya farthinder och en ny cykelbana.
  Läs mer
 • Västra Varvsgatan stängs av i södergående riktning

  Den 6 augusti klockan 06 stängs Västra Varvsgatan av i södergående riktning på grund av asfalteringsarbete. Slutdatum var tidigare den 9 september men arbetet är försenat på grund av försenad leverans av material (granitsten). Nytt slutdatum är den 31 december.
  Läs mer
 • Solgatan stängs av

  Solgatan stängs av i tre etapper med anledning av byte av äldre fjärrvärmeledningar. Arbetet påbörjas 1 oktober och alla etapper planeras vara klara i januari månad.
  Läs mer
 • Rosentorpsvägen/Stensåkervägen

  Från september fram till och med december kommer det vara transporter på Rosentorpsvägen och Stensåkervägen då ett nytt bostadsområde i östra Oxie växer fram.
  Läs mer
 • Pildammsvägen stängs av

  På Pildammsvägen byggs det en bro under hösten 2018 och våren 2019. Därför är vägen avstängd från måndag 12 september 2018 fram till fredag 17 maj 2019. Avstängningen gäller mellan Vintrievägen och Diögatan. Omledning av trafik sker via Vintrievägen, Älmhultsgatan och Diögatan. Cyklister och gångtrafikanter påverkas inte av avstängningen.
  Läs mer
 • Begränsad framkomlighet på Södra Förstadsgatan

  Med anledning av renovering av dricksvattenledningar blir det begränsad framkomlighet på Södra Förstadsgatan.  Arbetet påbörjas tisdag 28 augusti och beräknas vara klart söndag 16 december. I samband med arbetet stängs Kärleksgatan av mellan Davidshallsgatan och Södra Förstadsgatan.
  Läs mer
 • Nordlinds väg stängs av

  Nordlinds väg stängs av för fordonstrafik på grund av nybyggnation av hus. Gatan stängs av måndag 6 augusti och arbetet beräknas vara klart 3 januari 2020. Det går bara att komma in och ut på Nordlinds väg från Major Nilssonsgatan. Inga infarter till fastigheter eller garage påverkas av avstängningen. Gångbanan på den norra sidan av gatan kommer att vara öppen.
  Läs mer
 • Nobelvägen stängs av för bygge av cykelbana

  Under byggtiden koncentreras trafiken mellan Dalaplan och Lönngatan till de två körfälten på Nobelvägens västra sida, där trafik kommer att tillåtas i båda riktningar. Detta på grund av bygget av cykelbanan längs Nobelvägen som inleddes 1 mars 2018. Avstängningen gäller mellan 11 juni och 31 augusti och berör inte buss i linjetrafik.
  Läs mer
 • Neptunigatan och Citadellsvägen

  Hösten 2016 börjar ombyggnaden av Neptunigatan som är etapp 1 av en omfattande ombyggnad på Universitetsholmen. Den 24 oktober stängs Neptunibron.
  Den nya Neptunigatan kommer bli en rikt planterad stadsgata och Citadellsvägen kommer omvandlas till Malmös nya kajstråk. Fem nya broar kommer att byggas över Varvskanalen.

  Läs mer
 • Skeppsbyggaregatan avstängd

  VA Syd fortsätter sitt arbete i området. Nu är Citadellsvägen öppen men Skeppsbyggaregatan är fortsatt avstängd under resten av året.
  Läs mer
 • Lilla torg, avstängd infart

  Infarten till Lilla torg från Stortorget har stängts av efter att det varit nära att flera incidenter mellan fordon och byggställning inträffat.
  Läs mer
 • Vintrievägen/Pildammsvägen

  Vid korsningen Vintrievägen/Pildammsvägen byggs nya broar för biltrafik för säkrare cykelunderfart under Pildammsvägen. Arbetet kommer att påbörjas våren 2018 och avslutas december 2019.
  Läs mer
 • Nobelvägen byggs om

  Nobelvägen får en ny utformning med cykelbana, träd och säkrare övergångsställen. Arbetet beräknas komma igång 1 mars 2018 och kommer att vara klart innan årets slut.
  Läs mer

Trafikstörningar Skåne

Vägarbeten och andra anledningar till trafikstörningar i resten av Skåne och Sverige hittar du på Trafikverkets webbsida


Beläggningsprogrammet

Vill du veta vilka gator ska få ny beläggning (asfalt) de närmaste månaderna? Mer information här


Utföra grävningar

Om du är entreprenör och utför grävningar, här finns bestämmelserna


VA Syds arbeten

VA Syd arbetar på flera platser i Malmö, du hittar mer information här

Vad kan du göra?

Ser du en avstängning i ett område där du kommer att röra dig eller passera? Fundera på om du kan ta en annan väg under arbetets gång, eller varför inte ta bussen eller cykeln.

Senast ändrad: 2018-12-04 10:22