Vägarbeten och ombyggnationer

Malmö stad och även andra aktörer behöver varje dag göra ingrepp i stadsmiljön. Det kan vara allt från akuta vattenläckor och ny asfalt till att ett elbolag lägger ut nya ledningar. Detta kan påverka trafiken.

Här hittar du information om pågående och kommande vägarbeten och trafikavstängningar.

 • Gatan runt Stortorget stängs av

  Gatan runt Stortorget stängs av för biltrafik på grund av asfaltering mellan 20 augusti och 10 september. Arbetet kommer att ske i två etapper och framkomligheten kommer att påverkas. Vi ber er ha överseende med det.
  Läs mer
 • Södra Bulltoftavägen stängs av

  Nya cykelöverfarter byggs i rondellen vid Södra Bulltoftavägen. Vägarbetet sker i två etapper och innebär att vägen stängs av mellan 20-29 augusti.
  Läs mer
 • Nordlinds väg stängs av

  Nordlinds väg stängs av för fordonstrafik på grund av nybyggnation av hus. Gatan stängs av måndag 6 augusti och arbetet beräknas vara klart 3 januari 2020. Det går bara att komma in och ut på Nordlinds väg från Major Nilssonsgatan. Inga infarter till fastigheter eller garage påverkas av avstängningen. Gångbanan på den norra sidan av gatan kommer att vara öppen.
  Läs mer
 • Hemsögatan stängs av

  Hemsögatan stängs för fordonstrafik på grund av ett arbete med körbanan och järnvägsrälsen. Under tiden arbetet pågår leds trafiken runt via Bjurögatan och Ulvögatan. Gång och cykelbana berörs inte av avstängningen. Arbetet startar tisdag 17 juli kl 07 och beräknas vara klart måndag 24 september.
  Läs mer
 • Kalkbrottsgatan stängs av

  Under perioden 24 juni kl 18 till 17 augusti kl 17 är Kalkbrottsgatan avstängd mellan Linnégatan och Limhamnsvägen för all biltrafik på grund av ett fjärrvärmearbete.
  Läs mer
 • Nobelvägen stängs av för bygge av cykelbana

  Under byggtiden koncentreras trafiken mellan Dalaplan och Lönngatan till de två körfälten på Nobelvägens västra sida, där trafik kommer att tillåtas i båda riktningar. Detta på grund av bygget av cykelbanan längs Nobelvägen som inleddes 1 mars 2018. Avstängningen gäller mellan 11 juni och 31 augusti och berör inte buss i linjetrafik.
  Läs mer
 • Malmöhusvägen avstängd

  Malmöhusvägen stängs av för fordonstrafik på grund av ett evenemang. Gatan stängs torsdag 26 juli kl 15 och öppnas upp samma dag kl 23.
  Läs mer
 • Utflyktsstigen stängs av

  Gång- och cykelbanan på Utflyktsstigen stängs av från 16 maj. Detta då ny asfalt ska läggas och ytterligare belysning ska komma på plats i samband med arbetet. Sträckan som berörs är från Husie Kyrkoväg till Bara.
  Läs mer
 • Neptunigatan och Citadellsvägen

  Hösten 2016 börjar ombyggnaden av Neptunigatan som är etapp 1 av en omfattande ombyggnad på Universitetsholmen. Den 24 oktober stängs Neptunibron.
  Den nya Neptunigatan kommer bli en rikt planterad stadsgata och Citadellsvägen kommer omvandlas till Malmös nya kajstråk. Fem nya broar kommer att byggas över Varvskanalen.

  Läs mer
 • Skeppsbyggaregatan avstängd

  VA Syd fortsätter sitt arbete i området. Nu är Citadellsvägen öppen men Skeppsbyggaregatan är fortsatt avstängd under resten av året.
  Läs mer
 • Barometergatan, Kompassgatan och Salongsgatan stängs av

  För att förhindra ökad biltrafik, så kallad cruisingkörning, kommer Barometergatan, Kompassgatan och Salongsgatan att vara avstängda för biltrafik under perioden mellan 27 april och 28 september.
  Läs mer
 • Lilla torg, avstängd infart

  Infarten till Lilla torg från Stortorget har stängts av efter att det varit nära att flera incidenter mellan fordon och byggställning inträffat.
  Läs mer
 • Södra Förstadsgatan (gågatan)

  VA SYD renoverar de runt 100 år gamla avlopps-, dricksvatten- och dagvattenledningarna under Södra Förstadsgatan. Arbetet pågår under hela 2018 och kommer vissa perioder störa mer för de som bor där och de som vistas på gågatan. 
  Läs mer
 • Vintrievägen/Pildammsvägen

  Vid korsningen Vintrievägen/Pildammsvägen byggs nya broar för biltrafik för säkrare cykelunderfart under Pildammsvägen. Arbetet kommer att påbörjas våren 2018 och avslutas december 2019.
  Läs mer
 • Nobelvägen byggs om

  Nobelvägen får en ny utformning med cykelbana, träd och säkrare övergångsställen. Arbetet beräknas komma igång 1 mars 2018 och kommer att vara klart innan årets slut.
  Läs mer

Trafikstörningar Skåne

Vägarbeten och andra anledningar till trafikstörningar i resten av Skåne och Sverige hittar du på Trafikverkets webbsida


Beläggningsprogrammet

Vill du veta vilka gator ska få ny beläggning (asfalt) de närmaste månaderna? Mer information här


Utföra grävningar

Om du är entreprenör och utför grävningar, här finns bestämmelserna


VA Syds arbeten

VA Syd arbetar på flera platser i Malmö, du hittar mer information här

Vad kan du göra?

Ser du en avstängning i ett område där du kommer att röra dig eller passera? Fundera på om du kan ta en annan väg under arbetets gång, eller varför inte ta bussen eller cykeln.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-19 16:13