Vägarbeten och ombyggnationer

Malmö stad och även andra aktörer behöver varje dag göra ingrepp i stadsmiljön. Det kan vara allt från akuta vattenläckor och ny asfalt till att ett elbolag lägger ut nya ledningar. Detta kan påverka trafiken.

Här hittar du information om pågående och kommande vägarbeten och trafikavstängningar.

 • Delar av Davidshallstorg stängs av

  Träden på Davidshallstorg mår inte bra och ska därför fällas. Samtidigt ska det planteras nya. Med anledning av detta kommer delar av gatorna runt torget stängas av. Arbetet börjar 24 september och förväntas vara klart i slutet av november.
  Läs mer
 • Ärtholmsvägen stängs av

  Med anledning av reparation av farthinder vid cirkulationsplatsen stängs Ärtholmsvägen av. Avstängningen påbörjas måndag 24 september kl 06 och är åter öppen tisdag 25 september kl 16. Trafikavstängningen berör endast trafik i riktning Lorensborgsgatan.
  Läs mer
 • Rosentorpsvägen/Stensåkervägen

  Från september fram till och med december kommer det vara transporter på Rosentorpsvägen och Stensåkervägen då ett nytt bostadsområde i östra Oxie växer fram.
  Läs mer
 • Östergatan stängs av

  Måndag 24 september kl 07 fram till fredag 28 september kl 15 är Östergatan avstängd mellan Bruksgatan och Mäster Nilsgatan. Avstängningen sker med anledning av en reparation av sättningar längs gatan. Gående och cyklister påverkas inte av avstängningen.
  Läs mer
 • Pildammsvägen stängs av

  På Pildammsvägen byggs det en bro under hösten 2018 och våren 2019. Därför är vägen avstängd från måndag 12 september 2018 fram till fredag 17 maj 2019. Avstängningen gäller mellan Vintrievägen och Diögatan. Omledning av trafik sker via Vintrievägen, Älmhultsgatan och Diögatan. Cyklister och gångtrafikanter påverkas inte av avstängningen.
  Läs mer
 • Begränsad framkomlighet på Jägersrovägen

  Från torsdag 13 september kl 07 fram till fredag 28 september kl 15 kommer framkomligheten på Jägersrovägen vara begränsad. Trafiken kommer regleras med vakter. Detta med anledning av ett sten- och asfaltsarbete. Om du har möjlighet råder vi dig att välja en annan väg, då det finns risk för långa köer.
  Läs mer
 • Begränsad framkomlighet på Södra Förstadsgatan

  Med anledning av renovering av dricksvattenledningar blir det begränsad framkomlighet på Södra Förstadsgatan.  Arbetet påbörjas tisdag 28 augusti och beräknas vara klart söndag 16 december. I samband med arbetet stängs Kärleksgatan av mellan Davidshallsgatan och Södra Förstadsgatan.
  Läs mer
 • Hemsögatan stängs av

  Fredag 24 augusti kl 07 stängs Hemsögatan av för all trafik. Detta med anledning av reparation av järnvägsövergången. Arbetet beräknas vara färdigt fredag 28 september kl 15.
  Läs mer
 • Carlsgatan stängs av i västlig riktning

  Carlsgatan stängs av i västlig riktning mellan Utställningsgatan och Stormgatan. Avstängningen pågår mellan måndag 10 september kl 07 fram till fredag 28 september kl 15. Gatan stängs med anledning av ett arbete med vatten- och avloppsnätet.
  Läs mer
 • Nordlinds väg stängs av

  Nordlinds väg stängs av för fordonstrafik på grund av nybyggnation av hus. Gatan stängs av måndag 6 augusti och arbetet beräknas vara klart 3 januari 2020. Det går bara att komma in och ut på Nordlinds väg från Major Nilssonsgatan. Inga infarter till fastigheter eller garage påverkas av avstängningen. Gångbanan på den norra sidan av gatan kommer att vara öppen.
  Läs mer
 • Hemsögatan stängs av

  Hemsögatan stängs för fordonstrafik på grund av ett arbete med körbanan och järnvägsrälsen. Under tiden arbetet pågår leds trafiken runt via Bjurögatan och Ulvögatan. Gång och cykelbana berörs inte av avstängningen. Arbetet startar tisdag 17 juli kl 07 och beräknas vara klart måndag 24 september.
  Läs mer
 • Nobelvägen stängs av för bygge av cykelbana

  Under byggtiden koncentreras trafiken mellan Dalaplan och Lönngatan till de två körfälten på Nobelvägens västra sida, där trafik kommer att tillåtas i båda riktningar. Detta på grund av bygget av cykelbanan längs Nobelvägen som inleddes 1 mars 2018. Avstängningen gäller mellan 11 juni och 31 augusti och berör inte buss i linjetrafik.
  Läs mer
 • Utflyktsstigen stängs av

  Gång- och cykelbanan på Utflyktsstigen stängs av från 16 maj. Detta då ny asfalt ska läggas och ytterligare belysning ska komma på plats i samband med arbetet. Sträckan som berörs är från Husie Kyrkoväg till Bara.
  Läs mer
 • Neptunigatan och Citadellsvägen

  Hösten 2016 börjar ombyggnaden av Neptunigatan som är etapp 1 av en omfattande ombyggnad på Universitetsholmen. Den 24 oktober stängs Neptunibron.
  Den nya Neptunigatan kommer bli en rikt planterad stadsgata och Citadellsvägen kommer omvandlas till Malmös nya kajstråk. Fem nya broar kommer att byggas över Varvskanalen.

  Läs mer
 • Skeppsbyggaregatan avstängd

  VA Syd fortsätter sitt arbete i området. Nu är Citadellsvägen öppen men Skeppsbyggaregatan är fortsatt avstängd under resten av året.
  Läs mer
 • Barometergatan, Kompassgatan och Salongsgatan stängs av

  För att förhindra ökad biltrafik, så kallad cruisingkörning, kommer Barometergatan, Kompassgatan och Salongsgatan att vara avstängda för biltrafik under perioden mellan 27 april och 28 september.
  Läs mer
 • Lilla torg, avstängd infart

  Infarten till Lilla torg från Stortorget har stängts av efter att det varit nära att flera incidenter mellan fordon och byggställning inträffat.
  Läs mer
 • Södra Förstadsgatan (gågatan)

  VA SYD renoverar de runt 100 år gamla avlopps-, dricksvatten- och dagvattenledningarna under Södra Förstadsgatan. Arbetet pågår under hela 2018 och kommer vissa perioder störa mer för de som bor där och de som vistas på gågatan. 
  Läs mer
 • Vintrievägen/Pildammsvägen

  Vid korsningen Vintrievägen/Pildammsvägen byggs nya broar för biltrafik för säkrare cykelunderfart under Pildammsvägen. Arbetet kommer att påbörjas våren 2018 och avslutas december 2019.
  Läs mer
 • Nobelvägen byggs om

  Nobelvägen får en ny utformning med cykelbana, träd och säkrare övergångsställen. Arbetet beräknas komma igång 1 mars 2018 och kommer att vara klart innan årets slut.
  Läs mer

Trafikstörningar Skåne

Vägarbeten och andra anledningar till trafikstörningar i resten av Skåne och Sverige hittar du på Trafikverkets webbsida


Beläggningsprogrammet

Vill du veta vilka gator ska få ny beläggning (asfalt) de närmaste månaderna? Mer information här


Utföra grävningar

Om du är entreprenör och utför grävningar, här finns bestämmelserna


VA Syds arbeten

VA Syd arbetar på flera platser i Malmö, du hittar mer information här

Vad kan du göra?

Ser du en avstängning i ett område där du kommer att röra dig eller passera? Fundera på om du kan ta en annan väg under arbetets gång, eller varför inte ta bussen eller cykeln.

Senast ändrad: 2018-06-19 16:13