Vägarbeten och ombyggnationer

Här hittar du pågående och kommande vägarbeten och trafikavstängningar.

 • Amiralsgatan, begränsad framkomlighet

  Mellan den 19 mars och 13 april kommer byggentreprenören ta två körfält i anspråk på Amiralsgatan i höjd med gamla Konserthuset. Detta sker dagtid mellan 09.00 och 15.00. Endast ett körfält är öppet för passage söderut.
  Läs mer
 • Geijersgatan avstängd

  Geijersgatan stängs av för fordonstrafik på grund av ett vatten- och avloppsarbete. Nytt spill- och dagvatten ska kopplas in till kvarteret. Arbetet startar måndag 26 mars och beräknas vara klart fredag 6 april.
  Läs mer
 • Södra Förstadsgatan (gågatan)

  VA SYD renoverar de runt 100 år gamla avlopps-, dricksvatten- och dagvattenledningarna under Södra Förstadsgatan. Arbetet pågår under hela 2018 och kommer vissa perioder störa mer för de som bor där och de som vistas på gågatan. 
  Läs mer
 • Vintrievägen/Pildammsvägen

  Vid korsningen Vintrievägen/Pildammsvägen byggs nya broar för biltrafik för säkrare cykelunderfart under Pildammsvägen. Arbetet kommer att påbörjas våren 2018 och avslutas december 2019.
  Läs mer
 • Nobelvägen byggs om

  Nobelvägen får en ny utformning med cykelbana, träd och säkrare övergångsställen. Arbetet beräknas komma igång 1 mars 2018 och kommer att vara klart innan årets slut.
  Läs mer
 • Skeppsbron/Neptunigatan

  Korsningen Skeppsbron/Neptunigatan byggs om mellan den 12 februari och 23 mars. Motortrafik som ska söderut kommer förbi medan den som kör norrut får ta andra vägar.
  Läs mer
 • Vattenverksvägen

  Vattenverksvägen mellan Brevduvevägen och Rännemästaregatan stängs av mellan 20 november och 7 december. Anledningen är att vi ska bygga en ny gång- och cykelöverfart samt lägga ny asfalt. 
  Läs mer
 • Södervärn

  Med start måndag den 23 oktober kommer skärmtaken på Södervärns norra sida att tas bort permanent.
  Läs mer
 • Neptunigatan och Citadellsvägen

  Hösten 2016 börjar ombyggnaden av Neptunigatan som är etapp 1 av en omfattande ombyggnad på Universitetsholmen. Den 24 oktober stängs Neptunibron.
  Den nya Neptunigatan kommer bli en rikt planterad stadsgata och Citadellsvägen kommer omvandlas till Malmös nya kajstråk. Fem nya broar kommer att byggas över Varvskanalen.

  Läs mer

Trafikstörningar Skåne

Vägarbeten och andra anledningar till trafikstörningar i resten av Skåne och Sverige hittar du på Trafikverkets webbsida

Beläggningsprogrammet

Vill du veta vilka  gator som planeras få ny beläggning de närmaste månaderna? Mer information här

Utföra grävningar

Om du är entreprenör och utför grävningar, här finns bestämmelserna

VA Syds arbeten

VA Syd arbetar på flera platser i Malmö, du hittar mer information här

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-08 15:13