Aktuellt på Davidshallstorg

Här kan du läsa om hur Malmö stad jobbar med vägarbetet kring Davidshallstorg, Verkstadsgatan och Erik Dahlbergsgatan.

Storgatan/Kockumsgatan

Från och med fredag 15/2 kl 13:00 kommer all trafik längs Storgatan att ledas om via Kockumsgatan och Erik Dahlbergsgatan. Anledningen är att det kommer att stå en mobilkran i körbanan på Storgatan mellan Kockumsgatan och torget.

Storgatan öppnas upp för trafik igen tisdag 19/2 kl 15:00, men denna tid är preliminär, då arbetet är väderberoende och kan bli försenat.

Observera att det endast är gångbanan som är öppen under arbetstiden. Cyklister och motorfordon får följa de orangea omledningsskyltarna för att sig förbi.

Röd yta visar arbetsområdet.

Davidshallstorg/Erik Dahlbergsgatan

På grund av ett fjärrvärmearbete kommer fordonstrafik att stängas av på Erik Dahlbergsgatan.

  • Trafiken i östlig riktning leds om via Erik Dahlbergsgatan - Kockumsgatan - Storgatan – Davidshallstorg
  • Trafik i västlig riktning leds om via Erik Dahlbergsgatan – Jörgen Ankersgatan – Holmgatan

Arbetet startar onsdag 20/2 kl 07:00 och beräknas vara klart fredag 12/4.

En tillfällig gångbana kommer byggas i gatan då arbetet kommer att utföras på befintlig trottoar. Parkeringsplatserna tas bort för att man ska komma in till portar och ingångar.

Arbetet utförs av E.ONs underentreprenör.

Omledningspilar visar var man ska cykla/köra för att ta sig förbi.

Fjärrvärmearbete på Davidshallstorg samt Erik Dahlbergsgatan

Röd yta visar etapp 1. Blå yta visar etapp 2. Grön yta visar etapp 3.

Senast ändrad: 2019-02-06 10:30