Aktuellt på Davidshallstorg

Här kan du läsa om hur Malmö stad jobbar med vägarbetet kring Davidshallstorg, Verkstadsgatan och Erik Dahlbergsgatan.

Gamla polishuset

Ombyggnationen av gamla polishuset på Davidshallstorg påbörjas måndag den 19 november. Med anledning av detta stängs Storgatan av för motorfordon.

Under byggperioden kommer du som cyklar och går att komma förbi då vi anlägger en tillfällig gång- och cykelbana söder om arbetsområdet.

Avspärrningen beräknas tas bort januari 2021.

Davidhallstorget stängs av vid Verkstadsgatan samt delar av Storgatan.

Röd yta visar arbetsområdet. Blå yta visar cykelbanan.

Davidshallstorg/Erik Dahlbergsgatan

Under vecka 48 påbörjas även ett fjärrvärmearbete i området.

En tillfällig gångbana kommer byggas i gatan då arbetet kommer att utföras på befintlig trottoar. Parkeringsplatserna tas bort för att man ska komma in till portar och ingångar.

Det kommer fortsatt vara möjligt att köra på Erik Dahlbergsgatan.

  • Etapp 1: 29/11 – 9/1
  • Etapp 2: 7/1 – 1/2
  • Etapp 3: 21/1 – 22/2

Arbetet utförs av E.ONs underentreprenör.

Fjärrvärmearbete på Davidshallstorg samt Erik Dahlbergsgatan

Röd yta visar etapp 1. Blå yta visar etapp 2. Grön yta visar etapp 3.

Senast ändrad: 2018-12-12 09:44