Publicerad 2018-02-21 15:51

Senast uppdaterad 2018-02-21 16:38

Nobelvägen byggs om

Nobelvägen byggs om

Nobelvägen får en ny utformning med cykelbana, träd och säkrare övergångsställen. Arbetet beräknas komma igång 1 mars 2018 och kommer att vara klart innan årets slut.

Under byggtiden kommer trafiken att koncentreras till de två körfälten på Nobelvägens västra sida, där trafik kommer att tillåtas i båda riktningar. Buss linje 3 fortsätter att köra på Nobelvägen, några hållplatser får nya lägen. För gående kommer gatan hållas öppen på båda sidor med gångbanor längs med fasaden.

Trafiken kommer upplevas som rörig under byggtiden och vi ber er att ha överseende med detta.