Publicerad 2018-03-07 15:49

Senast uppdaterad 2018-03-07 15:54

Södra Förstadsgatan (gågatan)

VA SYD renoverar de runt 100 år gamla avlopps-, dricksvatten- och dagvattenledningarna under Södra Förstadsgatan. Arbetet pågår under hela 2018 och kommer vissa perioder störa mer för de som bor där och de som vistas på gågatan.