Publicerad 2018-04-17 13:40

Senast uppdaterad 2018-04-27 12:38

Barometergatan, Kompassgatan och Salongsgatan stängs av

Barometergatan

För att förhindra ökad biltrafik, så kallad cruisingkörning, kommer Barometergatan, Kompassgatan och Salongsgatan att vara avstängda för biltrafik under perioden mellan 27 april och 28 september.

Den ökade biltrafiken, i synnerhet cruising/rundkörning, sker längs med Barometergatan, ner till Scaniaplatsen och vidare in på Salongsgatan i Bo01-området.

Då denna typ av biltrafik förekom under sommaren 2017 gjordes insatser med tillfälliga farthinder som gav en begränsad effekt på hastighet och trygghet, en effekt som bedömdes som otillräcklig. I år sker ett test med avstängningar. På vissa platser kommer även de tillfälliga farthindren att finnas kvar då det finns risk att det blir mer trafik på andra gator när ovan nämnda gator stängs av.

Åtgärderna går ut på att fysiskt stänga av ungefär mitt på sträckan Barometergatan, Kompassgatan och Salongsgatan samt vid Scaniaplatsen. Testen utförs under sommaren 2018 och kommer att utvärderas under hösten 2018.

Följande åtgärder har gjorts eller kommer att vidtas:

  • Avstängningar på Barometergatan (efter garageport), Kompassgatan och Salongsgatan som gör det fysiskt omöjligt för bilar att köra igenom.
  • Fysiska avstängningar och reglering på gång- och cykelbanan på Scaniaplatsen för att förhindra bilkörning och feluppställda fordon på Scaniaplatsens torg.
  • Tillfälliga farthinder, så kallade gummigupp, som användes sommaren 2017 på Flaggskeppsgatan, Rodergatan, Lilla Varvsgatan, Västra Varvsgatan och Scaniaplatsen ligger kvar.
  • Stora blomkrukor på Lilla Varvsgatan blir kvar för att motverka feluppställda fordon.


Det finns tillgänglighet och framkomlighet för cyklar, rullstolar och barnvagnar.

Barometergatan

De röda och gröna prickarna visar fysiska avstängningar och tillfälliga farthinder i området. Klicka på bilden för att förstora den.