Publicerad 2016-07-25 09:56

Senast uppdaterad 2018-05-23 11:16

Neptunigatan och Citadellsvägen

Illustration Infra C

Neptunigatan kommer att bli en rikt planterad stadsgata. Illustration Infra C

Hösten 2016 börjar ombyggnaden av Neptunigatan som är etapp 1 av en omfattande ombyggnad på Universitetsholmen. Den 24 oktober stängs Neptunibron.
Den nya Neptunigatan kommer bli en rikt planterad stadsgata och Citadellsvägen kommer omvandlas till Malmös nya kajstråk. Fem nya broar kommer att byggas över Varvskanalen.

Fem nya broar byggs över Varvskanalen. Illustration Infra C

Fem nya broar byggs över Varvskanalen. Illustration Infra C

Etapp 1 Neptunigatan

Under första etappen kommer Neptunigatan att byggas om till en ny huvudgata mellan Gibraltargatan och Skeppsbyggaregatan. Här skapas plats för kollektivtrafik, biltrafik samt gång- och cykeltrafik. Det kommer även att byggas fem nya broar över Varvskanalen.

Neptunigatan kommer att bli en rikt planterad, grön gata. Här kommer bussar att köra i eget kollektivkörfält och det finns också plats reserverat för en eventuellt framtida spårväg. För att rena dagvattnet från vägens föroreningar satsar man på så kallad biofilteranläggning som renar vattnet från vägen innan det går vidare ut med övrigt dagvatten.

Mellan Neptunigatan och Citadellsvägen kommer gymnasieskolan Procivitas och högskolans lokaler finnas kvar samt den byggnaden som nu görs om till saluhall. Längs Neptunigatan kommer det framförallt byggas kontor med butikslokaler i markplan för att ge gatan mer liv och rörelse.

Citadellsvägen kommer omvandlas till Malmös nya kajstråk. Illustration Infra C

Citadellsvägen kommer omvandlas till Malmös nya kajstråk. Illustration Infra C

Citadellsvägen kommer bli ett grönt gång- och cykelstråk. Illustration Infra C

Citadellsvägen kommer bli ett grönt gång- och cykelstråk. Illustration Infra C

Etapp 2 Citadellsvägen

Under etapp 2 ska Citadellsvägen, som idag är en gata med mycket biltrafik, omvandlas till ett lugnt, grönt gång- och cykelstråk. Det som nu är en mycket smal gångstig bakom buskar längs kanalen kommer öppnas upp och bli ett attraktivt gångstråk i direkt anslutning till kanalen i söderläge. Längs den lugna Citadellsvägen kommer framförallt bostäder och förskola byggas.

Citadellsvägens söderläge kommer att användas maximalt för att få till en bred variation av träd, buskar och perenner som gör platsen attraktiv året runt. Många av arterna som kommer att planteras är exotiska plantor och några är även nya arter för Malmö. Längs Citadellsvägen kommer också bli mötesplatser för aktiviteter, lek och avkoppling.

Den andra etappen innefattar även ombyggnad av Östra Älvsgatan och färdigställandet av två nya lokalgator.


Etappindelning

Etappindelning

Genomförande

Arbetet kommer att bedrivas med så lite störning som möjligt för boende och verksamma i området. Eftersom det är en omfattande ombyggnad kommer avstängningar och omdirigering av all slags trafik vara nödvändig. Skyltning på plats kommer att finnas.

Tidplan

Etapp 1 Neptunigatan: augusti 2016 – sommaren 2019.
Under etapp 1 utförs även större ledningsarbeten av VA Syd och Eon Värme Sverige.

Etapp 2 Citadellsvägen: startar efter etapp 1.