Publicerad 2018-05-28 15:48

Senast uppdaterad 2018-06-20 08:26

Nobelvägen stängs av för bygge av cykelbana

Nobelvägen

Rödmarkerad yta i bilden symboliserar avstängningen på Nobelvägen.

Under byggtiden koncentreras trafiken mellan Dalaplan och Lönngatan till de två körfälten på Nobelvägens västra sida, där trafik kommer att tillåtas i båda riktningar. Detta på grund av bygget av cykelbanan längs Nobelvägen som inleddes 1 mars 2018. Avstängningen gäller mellan 11 juni och 31 augusti och berör inte buss i linjetrafik.

Mer information om hur trafiken påverkas av bygget av cykelbanan här.

Mer information om bygget av cykelbanan längs Nobelvägen finns här.