Publicerad 2018-08-24 10:00

Senast uppdaterad 2018-08-24 10:06

Begränsad framkomlighet på Södra Förstadsgatan

Södra Förstadsgatan

Rödmarkerad yta på bilden visar avstängningen.

Med anledning av renovering av dricksvattenledningar blir det begränsad framkomlighet på Södra Förstadsgatan.  Arbetet påbörjas tisdag 28 augusti och beräknas vara klart söndag 16 december. I samband med arbetet stängs Kärleksgatan av mellan Davidshallsgatan och Södra Förstadsgatan.

Arbetet sker i tre etapper.

Etapp 1: pågår mellan vecka 36-46 (markerad med 1 på bilden)Etapp 2: pågår mellan vecka 42-50 (markerad med 2 och 3 på bilden)