Publicerad 2018-09-05 08:54

Senast uppdaterad 2018-09-06 10:37

Pildammsvägen stängs av

Pildammsvägen stängs av

Rödmarkerad yta på bilden visar avstängningen.

På Pildammsvägen byggs det en bro under hösten 2018 och våren 2019. Därför är vägen avstängd från måndag 12 september 2018 fram till fredag 17 maj 2019. Avstängningen gäller mellan Vintrievägen och Diögatan. Omledning av trafik sker via Vintrievägen, Älmhultsgatan och Diögatan. Cyklister och gångtrafikanter påverkas inte av avstängningen.