Publicerad 2018-09-11 10:59

Senast uppdaterad 2018-09-11 13:29

Rosentorpsvägen/Stensåkervägen

Korsning Rosentorpsvägen/Stensåkervägen

På rödmarkerad väg kommer det vara transporter mellan september och december.

Från september fram till och med december kommer det vara transporter på Rosentorpsvägen och Stensåkervägen då ett nytt bostadsområde i östra Oxie växer fram.

Transporterna omfattar flytt av jordmassor samt material till gator som ska byggas och vatten- och avloppsledning som ska läggas. Arbetet kommer utföras under dagtid måndag till fredag.