Publicerad 2018-07-27 10:00

Senast uppdaterad 2018-12-17 13:52

Västra Varvsgatan stängs av i södergående riktning

Barometergatan avstängd vid Västra Varvsgatan omledning via Scaniabadets parkeringsplats ( Blå pil) .

Den 6 augusti klockan 06 stängs Västra Varvsgatan av i södergående riktning på grund av asfalteringsarbete.

Västra Varvsgatan avstängd i södergående riktning mellan Lilla Vavsgatan och Riggaregatan 2018-12-27 kl.05:00 till 2019-04-30 kl. 15:00.