Publicerad 2018-07-27 10:00

Senast uppdaterad 2018-12-07 09:20

Västra Varvsgatan stängs av i södergående riktning

Karta som föreställer Västra Varvsgatan med avstängningen markerat i rött.

Den 6 augusti klockan 06 stängs Västra Varvsgatan av i södergående riktning på grund av asfalteringsarbete. Slutdatum var tidigare den 9 september men arbetet är försenat på grund av försenad leverans av material (granitsten). Nytt slutdatum är den 31 december.

Mellan den 5 december och den 14 december är Västra Varvsgatan avstängd för buss och lastbilstrafik mellan Stora Varvsgatan och Lilla Varvsgatan.

Fordonstrafik som ska norrut påverkas inte av arbetet, söderut leds den om via Lilla Varvsgatan och Einar Hansens esplanad.

Detta är den första etappen i arbetet med att anpassa Västra Hamnen till den kommande MalmöExpresslinjen.