Publicerad 2018-11-06 16:05

Senast uppdaterad 2018-11-06 16:08

Cederströmsgatan avstängd för fordonstrafik

Kartbild över var Cederströmsgatan är avstängd

Rödmarkerad yta visar arbetsområdet.

Cederströmsgatan stängs av för fordonstrafik på grund av ett vägarbete. Det ska byggas nya farthinder och en ny cykelbana.

Arbetet startar den 7/11 och avstängningen beräknas vara tills fredag 21/12. Arbetet i sin helhet beräknas vara klart 31/1- 2019.