Publicerad 2018-11-14 08:24

Senast uppdaterad 2018-11-14 08:28

Kranarbete på Drottninggatan

Bilden visar kranarbetets plats vid Drottninggatan/Konduktörsgatan.

Markerad yta visar arbetsområdet.

En stor kran på byggarbetsplatsen vid Drottninggatan/Konduktörsgatan skall monteras ner och flyttas av en ännu större mobilkran.

Arbetet startar torsdag 29/11 och beräknas vara klart torsdag 13/12. Om möjligt välj annan väg på grund av risk för köbildning.

Mobilkranen kommer att ställas upp på Drottninggatan och båda körriktningarna påverkas utav mobilkranens placering. När man passerar mobilkranen kommer endast ett körfält i respektive riktning vara öppet.