Publicerad 2018-11-14 08:50

Senast uppdaterad 2018-11-27 12:32

Ystadsgatan och Trelleborgsgatan avstängda

Bild visar avstängning för Ystadsgatan och Trelleborgsgatan i korsningen med Nobelvägen.

Markerad yta visar arbetsområdena.

Ystadsgatan och Trelleborgsgatan kommer att stängas av för motorfordonstrafik 2018-11-19 till 2018-12-7 vid Nobelvägen på grund av asfalteringsarbete, målning och mer.

Gång- och cykeltrafik kan passera.