Publicerad 2018-12-20 14:56

Senast uppdaterad 2018-12-20 15:06

Vägarbete Poppelgatan

Rödmarkerad yta visar arbetsområdet.

Poppelgatan kommer att stängas av för genomfartstrafik på grund av ett vägarbete. Ett nytt farthinder och ett antal nya dagvattenbrunnar ska byggas.

Arbetet startar måndagen 7/1 – 2019 och beräknas vara klart måndag 4/2.

Infarter till skola och fastigheter påverkas inte av arbetet.