Publicerad 2019-01-03 14:54

Senast uppdaterad 2019-01-03 14:58

Malmöhusvägen stängs

Måndagen den 7 januari stängs Malmöhusvägen för VA-arbete med nya ledningar. Arbetet beräknas klart den 31 mars.

Röd markering i bilden nedan visar avstängningen. Infart till fiskehoddorna och Malmö Museum från Slottsgatan.

Avstängd del av Malmöhusvägen.