$left
$middle

Exploatera på privat mark

Ett exploateringsavtal är ett avtal mellan kommunen och en byggaktör. Exploateringsavtal upprättas när marken som ska bebyggas ägs av den som vill bygga.

Avtalet beskriver riktlinjerna med detaljplanen och reglerar vilka åtagande både kommunen och byggaktören har.

sv