$left
$middle

Projekteringsanvisning 2016

Projekteringsanvisningarna anger stadsfastigheters krav utöver gällande normer och vedertagna föreskrifter inom branschen.
Stadsfastigheter målsättning är att i det långa perspektivet säkerställa en ekonomisk och tekniskt effektiv fastighetsförvaltning till Malmö stad. En fastighetsförvaltning som även är hållbar ur ett miljöperspektiv.

  • Projekteringsanvisning 2016 omfattas även av tillhörande anvisning till styr, regler och övervakning samt LCC-mall.

  • Projekteringsanvisningen revideras årligen. För projekt som startar med Projketeringsanvisning 2016 gäller dessa under hela projektet. Projekt startade med tidigare versioner avslutas med dessa. Tidigare versioner tillhandahålls av projektansvarig.

Ladda ned

Senast ändrad:

sv