$left
$middle

Tillämpningsanvisning förvaltning

Tillämpningsanvisning förvaltning, för digitala informationsleveranser till och från förvaltning, har upprättats av BIM Alliance Sweden.

Tillämpningsanvisningen har stämts av med fastighetsföretag i branschen i ett remissförfarande. Vid nyttjande av tillämpningsanvisningen ska källan, BIM Alliance anges. Tillämpningsanvisningen omfattar fastighetsföretagets behov av informationsleveranser för nyttjande i förvaltning. Genom att använda system framtagna för Fi2 möjliggörs ett obrutet och mer kostnadseffektivt informationsflöde. Därmed höjs kvaliteten i förvaltningsarbetet.

Mer information finns att hitta på BIM Alliance hemsida www.bimalliance.se.

sv