$left
$middle

Tillämpningsanvisning förvaltning

Tillämpningsanvisning förvaltning, för digitala informationsleveranser till och från förvaltning, har upprättats av BIM Alliance Sweden.

Tillämpningsanvisningen har stämts av med fastighetsföretag i branschen i ett remissförfarande. Vid nyttjande av tillämpningsanvisningen ska källan, BIM Alliance anges. Tillämpningsanvisningen omfattar fastighetsföretagets behov av informationsleveranser för nyttjande i förvaltning. Genom att använda system framtagna för Fi2 möjliggörs ett obrutet och mer kostnadseffektivt informationsflöde. Därmed höjs kvaliteten i förvaltningsarbetet.

Mer information finns att hitta på BIM Alliance hemsida www.bimalliance.se.

Tillämpningsanvisning förvaltning
Tillämpningsanvisning förvaltning, version 2014

Bilaga 1
Checklista för informationssamordning Pdf, 87 kB. (Pdf, 87 kB) är en bruttolista som anpassas till projekten.

Bilaga 2
Förteckning Pdf, 106.8 kB. (Pdf, 106.8 kB) över dokumentklasser är en bruttolista som används för att klassificera dokument i bilaga 5 enligt standard (metadata.se)

Bilaga 3
Metadata är "Data för beskrivning av dokument och deras hantering" SS-EN 82045-1  Ex Dokumentstatus. Vi använder den metadata som skrivs in i Interaxo när man laddar upp dokument, samt den som står i namnrutan på ritningen.

Bilaga 4
Beskriver vilka objekt som skall levereras i designmodellen samt den information som ska ligga på objekten (Property set).

Bilaga 5
Innehåller en förteckning över de dokument som leveransen ska innehålla.

Bilaga 5b
För relationsleveranser för drift- och underhållsinstruktioner, DU Pdf, 112.1 kB. (Pdf, 112.1 kB)

Bilaga 4e och 5e
För relationsleverans per disciplin
A Excel, 66.1 kB. (Excel, 66.1 kB),
E Excel, 71.5 kB. (Excel, 71.5 kB)
K Excel, 99.5 kB. (Excel, 99.5 kB)
M Excel, 51.5 kB. (Excel, 51.5 kB)
R Excel, 50 kB. (Excel, 50 kB)
V Excel, 72.5 kB. (Excel, 72.5 kB)
W Excel, 61 kB. (Excel, 61 kB)

Bilaga 4e och 5e
För bygghandlingsleverans A Excel, 64 kB. (Excel, 64 kB)

Bilaga 6
Innehåller de krav och förklaringar som är specifika för Malmö stad, serviceförvaltningen och stadsfastigheter. Digitala informationsleveranser till och från förvaltning, version 2018. Pdf, 755.1 kB. (Pdf, 755.1 kB)

Bilaga 6a
Instruktioner för stadsfastigheter Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB) i de delar som är specifika för beställaren.

Bilaga 6b
Mängder till underhållsplaner Pdf, 295.3 kB. (Pdf, 295.3 kB) för ifyllnad av byggdelar och material som ska driftas och underhållas i förvaltningen.

Bilaga 6c
Instruktioner för hybridfil Pdf, 522 kB. (Pdf, 522 kB) i de fall de förekommer.

Bilaga 6d
Instruktioner Fi2XML 1.3 Pdf, 771.9 kB. (Pdf, 771.9 kB) 

sv