$left
$middle

Normhyra Mallbo

Vad är normhyra?

Kök, badrum och toalett är de ytor i en lägenhet som är dyrast att bygga och underhålla. Eftersom de flesta lägenheter har ett kök och ett badrum, oavsett storlek så bör därför kvadratmeterhyrorna bli jämförelsevis högre för de mindre lägenheterna. Om man har samma hyra/kvm för alla lägenheter i en byggnad så skulle det missgynna större lägenheter. För att få en mer rättvis fördelning av hyran mellan mindre och större lägenheter görs därför ofta en omräkning av den faktiska kvadratmeterhyran till en tänkt trerumslägenhet på 77 kvadratmeter, den beräknade hyran kallas för normhyra (Boverket).

Normhyra Mallbo

Normhyra 1400, 3 rum och kök, 77 kvm


Årshyran är 1400 kr/kvm x 77 =

107 800 kr

Hyra kr/mån

8 983 kr

Hyra kr/kvm

1 400 kr

Lägenhetspoängen enligt tabell är 44 + 77 =

121

Konstanten (bvk) blir då 107800/121 =

890,91 kr per poängEx 1. Årshyran för en lgh om 1 rum
och kök på 36 kvm blir då:


Lägenhetspoängen 70 (34+36) x konstanten 890,91=

62 364 kr

Hyra kr/mån

5 197 kr

Hyra kr/kvm

1 732 krEx 2. Årshyran för en lgh om 2 rum
och kök på 55 kvm blir då:


Lägenhetspoängen 95 (40 +55) x konstanten 890,91 =

84 636 kr

Hyra kr/mån

7 053 kr

Hyra kr/kvm

1 539 krEx 3. Årshyran för en lgh om 4 rum
och kök på 85 kvm blir då:


Lägenhetspoängen 134 (49+85) x konstanten 890,91=

119 382 kr

Hyra kr/mån

9 948 kr

Hyra kr/kvm

891 kr