$left
$middle

Om webbplatsen Så växer Malmö

Sajten har pågående och kommande satsningar i fokus och ska ge både Malmöbor och näringsliv samlad information om hur och var Malmö växer som stad.

Webbplatsen för stadsutveckling presenterar allt som Malmö stad arbetar med kopplat till utbyggnaden och utvecklingen av Malmö. Planerade och pågående projekt, detaljplaner, ledig mark för bostäder och verksamheter, markanvisningar, hållbara och smarta lösningar, klimat och miljö är några viktiga exempel.

Stadsutvecklingskartan

Inbyggt i sajten är en karta som visualiserar var planeringen, utvecklingen och byggandet av staden pågår.

Kartan visar ett brett urval, men alla projekt i hela staden är inte representerade.

Kartan uppdaterats kontinuerligt med pågånde och framtida satsingar. Färdiga projekt tas bort en viss tid efter slutförandet.

Kartskikt

sv