Strukturplan för Bunkeflostrand

Strukturplanen pekar ut en riktning för Bunkeflostrands fortsatta hållbara utveckling och visar hur detaljplaneringen som pågår kan samordnas och samverka för att tillföra nya kvaliteter till Bunkeflostrand.