$left
$middle

Strukturplan för Bunkeflostrand

Strukturplanen pekar ut en riktning för Bunkeflostrands fortsatta hållbara utveckling och visar hur detaljplaneringen som pågår kan samordnas och samverka för att tillföra nya kvaliteter till Bunkeflostrand.  

sv