Holma och Kroksbäck

Med ett centralt läge i staden har Holma och Kroksbäck goda förutsättningar att utvecklas till ett attraktivt område. På sikt kan områdena få runt 2 500 nya bostäder.

Först ut i utvecklingen av Holma och Kroksbäck är södra och mellersta delen av Holma ut mot Pildammsvägen (dp 5546 och dp 5588). Här planeras för cirka 1 100 nya bostäder, kontor och förskola, parkstråk och dagvattenanläggning.

Nästa steg i utvecklingen är arbete med detaljplan för norra delen av Holma (dp 5708). Här planeras bland annat för cirka 400-500 nya bostäder.

Innehåll