$left
$middle

Frågor och svar om detaljplan för norra Holma (Dp 5708)

Detaljplan för norra Holma (Dp 5708) är på samråd under perioden 10 januari till 20 mars. Här har vi samlat frågor och svar kring detaljplanen och den nya bebyggelsen i området.