$left
$middle

Frågor och svar om detaljplan för västra Holma (Dp 5765)

Detaljplan för norra Holma (Dp 5708) är på samråd 13 januari till 17 februari 2023. Under den här tiden kan du lämna in dina synpunkter på detaljplaneförslaget till Malmö stad. Här har vi samlat frågor och svar kring detaljplanen och den nya bebyggelsen i området.

Illustration i kartvy över detaljplaneområdet
sv