$left
$middle

Härbärget

Den sista pusselbiten runt Hyllie stationstorg är denna tomt där förslaget Embassy of Sharing vann markanvisningen. Området börjar bebyggas år 2021, och kommer vara klart helt färdigbyggt år 2028.

Alldeles intill Hyllie station är den sista pusselbiten runt Hyllie stationstorg på väg att ta form. Området var under år 2017 föremål för en markanvisningstävling där förslaget Embassy of Sharing vann.

Här blir det blandad stadsbebyggelse med många olika funktioner; service för resenärer, bostäder, hotell, kontor, verksamheter, paviljonger för handel och föreningsliv samt parkering för cykel och bil. Totalt handlar det om ungefär 300 bostäder, 21 000 kvadratmeter kontorsyta och 7 000 kvadratmeter för andra typer av verksamheter.

Första byggstart planeras att ske under år 2021 och området beräknas vara klart år 2028.

Karta över området

sv