$left
$middle

Hyllieäng/Söder om badhuset

I området Hyllieäng/Söder om badhuset står social hållbarhet i fokus. Området inrymmer cirka 350 bostäder, en förskola, ett kontor om cirka 10 000 kvadratmeter och ett mobilitetshus med flera funktioner.

Områdets byggaktörer har gjort en gemensam överenskommelse kring social hållbarhet, som bland annat innefattar att bygga bostäder med attraktiv prissättning, ge nya arbetstillfällen och praktikplatser under byggskedet och tillsammans verka för ett gemensamt växthus eller annan mötesplats inom området.

Första byggstart är planerad till sommaren år 2021 och området som helhet beräknas vara färdigbyggt år 2025.

Karta över området

sv