$left
$middle

Öster om parken

Området längs med Hyllievångsparkens östra sida innehåller en blandning av nästan 600 bostäder, ett kontorskvarter, ett mobilitetshus och en förskola för 120 barn.

I den norra delen planeras för bebyggelse och funktioner som förstärker Hyllievångsparkens hjärta som en plats för möten under många av dygnets timmar. Bebyggelsen kommer att rama in Hyllievångsparken på ett omsorgsfullt och stadsmässigt sätt och balkongerna mot parken bidrar både med liv och trygghet.

Gatan mellan Hyllievångsparken och Öster om parken har arbetsnamnet Parkhyllan och är tänkt att fungera som en urban vistelseyta med lek- och umgängesfunktioner, samtidigt som det kommer vara en gångfartsgata för trafik.

Detaljplanen har varit på samråd och planeras att antas i mitten av 2022.

Första byggstart planeras till 2023/2024.

Illustration som visar hur området Öster om parken kan komma att se ut när det är klart.

Öster om parken. Bild: Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

sv