$left
$middle

Parkside/Söder om Klipporna

Från storskaligt vid Hyllie station till mer varierad bebyggelse söderut, så sträcker sig området Parkside. Med internationell prägel för att matcha Malmö International School.

Området Parkside sträcker sig söderut längs Hyllie Boulevards västra sida och bildar övergången från de storskaliga byggnaderna runt Hyllie station till en mer varierad kvartersstruktur söderut. Här blandas bostäder och kontor tätt för att skapa rörelse och trygghet under hela dygnet.

Byggaktörerna i området har särskilt arbetat med den internationella prägeln, inte minst för att matcha intilliggande Malmö international school, som står klar sommaren år 2023.

Området innefattar cirka 500 bostäder, flera kontor om sammanlagt cirka 23 500 kvadratmeter samt ett mobilitetshus.

Den första byggnaden stod klar år 2019. År 2024 ska området vara klart i sin helhet.

Karta över området

sv