$left
$middle

Solkvarteren

I Solkvarteren har solenergi stått i fokus från första början. Här optimeras möjligheterna till lokal energiförsörjning genom sol, tack vare byggaktörernas intresse för att skapa lösningar som ligger i framkant.

Byggaktörerna har dessutom tagit fram en gemensam överenskommelse för ambitionsnivån för solenergi, där det också framgår att solenergiproduktionen ska mätas och visualiseras både på bullerskärmen i Dagvattenparken och i anslutning till respektive kvarter.

I Solkvarteren ryms cirka 470 bostäder, en förskola, ett kontor om cirka 3 100 kvadratmeter samt ett mobilitetshus. Det första bostadshuset stod klart år 2020, flera byggnader är under uppförande och ytterligare byggstarter följer under år 2021.

Området beräknas vara helt färdigt år 2023.

Karta över området

sv