$left
$middle

Vindtunnelanläggning och padelbanor

Alldeles intill Annetorpsleden finns en vindtunnelanläggning samt padelbanor. Under våren 2023 var det invigning för vindtunnelanläggningen.

Vindtunnelanläggningen blir södra Sveriges första och kommer att bli en attraktion i Hyllie med många besökare.

Anläggningens höga höjd kommer ge Hyllie Boulevard ett tydligare gaturum och en ökad stadsmässighet genom att komplettera med ytterligare en funktion i den blandade stadsdelen.

Byggnaden kommer också innehålla kontor och verksamhetslokaler.

Visionsbild som visar den kommande vindtunnelanläggningen i Hyllie.

Illustration: Horisont

sv