$left
$middle

Frågor och svar om planprogram för Klagshamn

Samråd för planprogram för Klagshamn är avslutat

Mellan 12 maj och 1 augusti 2023 var förslaget till ett nytt planprogram för Klagshamn ute på samråd. Nu är samrådet avslutat och du kan inte längre lämna in dina synpunkter om det till Malmö stad. Du kan fortfarande ta del av förslaget.

Se förslaget här

Här har vi sammanställt frågor och svar om planprogrammet för Klagshamn som är på samråd 12 maj – 1 augusti 2023.

Läs planprogrammet

Här hittar du planprogrammet i sin helhet.

Kontakta Malmö stad

Telefon: 040-34 10 00 (vardagar kl. 08.00–17.00)
E-post: malmostad@malmo.se

sv