$left
$middle

Frågor och svar om planprogram Bellevuegården och Lorensborg (Pp 6050)

Frågor och svar om Planprogram för Bellevuegården och Lorensborg (Pp 6050)

Bebyggelse

Boendemiljö

Trafik och parkering

Verksamheter

Klimat, grönska och grönytor