$left
$middle

Norra hamnen – Malmö Industrial Park

Norra hamnen är på väg att bli Malmös nya industri- och logistikhamn. Idag är Norra hamnen ett utfyllnadsområde och ett expansivt industriområde för företagsetableringar genom Malmö Industrial Park.

60 procent av den exploaterbara ytan i Norra hamnen är tillgänglig för etableringar. Under år 2020 har två tomter sålts eller upplåtits. År 2020 såldes en tomt och ytterligare en tomt uppläts. De två tomterna började bebyggas samma år och verksamheterna beräknas öppna under år 2021.

Innehåll