$left
$middle

Forum Nyhamnen

Nu startar vi Forum Nyhamnen och bjuder in till det första tillfället. Syftet med Forum Nyhamnen är att skapa en gemensam mötesplats och arena där alla aktörer med intressen i Nyhamnen – offentliga aktörer, civilsamhälle, näringsliv och akademi – kan mötas i olika konstellationer.

För vem: Forum Nyhamnen riktar sig till fastighetsägare och andra aktörer som redan är involverade i utvecklingen av Nyhamnen i Malmö, samt aktörer som kan komma att bli engagerade framöver.

När: Den 30 september 2022 kl 13:15–16:15.

Var: Slagthuset, lokal Separaten

Temat för det första Forum Nyhamnen är Värdekompass Nyhamnen, med tre huvudspår:

Attraktiva och inkluderande livsmiljöerNyhamnen är en ny stadsdel med mycket historia. Med ett inkluderande arbetssätt förvaltar och skapar vi sinnliga stadsmiljöer och mötesplatser med unika, kontrastrika kvaliteter. Utvecklingen av Nyhamnen bidrar till ett gemensamt lärande och inspirerar till utveckling av hållbara, demokratiska städer i Europa.

Den klimatsmarta stadsdelenNyhamnen är en robust och resilient stadsdel i Malmö som tar en ledande roll i klimatomställningen – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Här föds gemensamma hållbarhetslösningar som kan skalas upp och få betydelse för många.

För framtidens hållbara näringarNyhamnen blir ett nav för smarta, lönsamma och hållbara näringar, en världsledande hub inom blågrön omställning med havet som främsta resurs. Utvecklingen drivs med ett utforskande och nyfiket synsätt. Målet är ökad sysselsättning och hållbar tillväxt. I Nyhamnen finns framtidens arbetsplatser.

Vi kommer förstås också prata om hur vi tillsammans bäst använder och samarbetar inom Forum Nyhamnen.

Anmälan och program

Se hela programmet för Forum Nyhamnen den 30 september 2022 Pdf, 713.5 kB. (Pdf, 713.5 kB).

Här anmäler du dig, senast den 6 september2022:

sv